Adoptieprocedure

Op het moment dat u op onze website een Duitse dog ter adoptie ziet staan die u graag zou willen adopteren kunt

u mailen naar dogangelsrescue@outlook.com.

Wij sturen naar alle geïnteresseerde een vragenlijst die dan zo volledig mogelijk dient ingevuld te worden, zodat

wij beter inzicht krijgen in uw woon/thuissituatie. Dit is zeer belangrijk om een perfect thuis te kunnen vinden

voor de dog. Deze vragenlijst zal besproken worden in ons team en zal worden doorgenomen met huidige

eigenaar (zonder uw persoonsgegevens) of indien de dog in opvang zit bij ons, met ons gastgezin.

Indien uw profiel zou passen bij de dog waar u interesse in heeft gaan wij eventueel verder met u in de

adoptieprocedure. In deze heeft een eigenaar ook nog inspraak, als de dog daar nog verblijft. Indien er geen

eigenaar meer in beeld is maar de dog in opvang bij ons, vragen wij ons gastgezin, zoals eerder vermeld, om ook

mee te kijken aangezien zij de dog het beste kennen.

De ontmoeting

Er zal vervolgens een ontmoeting gepland worden, op neutraal terrein, met uw hele gezin en indien aanwezig uw

andere hond(en), en de dog. Het is heel goed mogelijk indien er meer geïnteresseerde zijn dat er ontmoetingen

zullen zijn met meerdere kandidaten. Dit om de kans op een goeie match te vergroten.

Als de ontmoeting goed verlopen is zal er een huisbezoek/voorcontrole aan huis zijn en indien alles in orde is

kunnen we, als alle partijen het met elkaar eens zijn, overgaan tot adoptie. Soms doet de situatie zich voor dat het

huisbezoek/voorcontrole gelijktijdig is met de plaatsing van de dog, simpelweg omdat het soms erg druk is voor

onze vrijwilligers. Mocht het zo zijn dat bij het wegbrengen van de dog, door onze organisatie, naar zijn/haar

nieuwe thuis de woon/thuissituatie van de adoptant anders blijkt te zijn dan de ingevulde vragenlijst, zal de dog

weer meegenomen worden en de adoptie niet doorgaan. Wij zullen de dog naar zijn nieuwe thuis brengen en niet

de eigenaar (of gastgezin) zodat de dog nooit het gevoel heeft achter gelaten te worden door zijn baasje.

Het contract

Elke dog wordt bij ons geplaatst met een contract, dit is ter bescherming van de dog. Ook zal er altijd een

adoptiebedrag gevraagd worden. De hoogte van het adoptiebedrag hangt af van de leeftijd van de dog. Na

ongeveer een half jaar zal een vrijwilliger van ons bij u thuis een nacontrole/huisbezoek doen om te kijken hoe

het gaat. Houd er rekening mee dat een herplaatser een rugzak kan hebben, wat dus tijd en geduld zal vergen van

u als adoptant. Uiteraard zijn wij 24/7 bereikbaar voor vragen en/of advies. Wij zullen de dog zijn/ haar verdere

leven blijven opvolgen, wij laten de dog nooit in de steek!!!!

Uw dog herplaatsen

Als u, als eigenaar van een dog, de moeilijke beslissing heeft moeten nemen om voor uw dog een nieuw thuis te

moeten zoeken en u wil hier graag hulp bij van ons, dan kunt mailen naar dogangelsrescue@outlook.com. Wij

nemen dan contact met u op en leggen u dan graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.

DogAngels Rescue Vzw ter bescherming van de Duitse Dog, herplaatsen, adopteren of opvangen
© Copyright 2019 DogAngels Rescue . All rights reserved.

Adoptieprocedure

Op het moment dat u op onze website een Duitse dog ter

adoptie ziet staan die u graag zou willen adopteren kunt u

mailen naar dogangelsrescue@outlook.com.

Wij sturen naar alle geïnteresseerde een vragenlijst die

dan zo volledig mogelijk dient ingevuld te worden, zodat

wij beter inzicht krijgen in uw woon/thuissituatie. Dit is

zeer belangrijk om een perfect thuis te kunnen vinden

voor de dog. Deze vragenlijst zal besproken worden in

ons team en zal worden doorgenomen met huidige

eigenaar (zonder uw persoonsgegevens) of indien de dog

in opvang zit bij ons, met ons gastgezin.

Indien uw profiel zou passen bij de dog waar u interesse

in heeft gaan wij eventueel verder met u in de

adoptieprocedure. In deze heeft een eigenaar ook nog

inspraak, als de dog daar nog verblijft. Indien er geen

eigenaar meer in beeld is maar de dog in opvang bij ons,

vragen wij ons gastgezin, zoals eerder vermeld, om ook

mee te kijken aangezien zij de dog het beste kennen.

De ontmoeting

Er zal vervolgens een ontmoeting gepland worden, op

neutraal terrein, met uw hele gezin en indien aanwezig

uw andere hond(en), en de dog. Het is heel goed mogelijk

indien er meer geïnteresseerde zijn dat er ontmoetingen

zullen zijn met meerdere kandidaten. Dit om de kans op

een goeie match te vergroten.

Als de ontmoeting goed verlopen is zal er een

huisbezoek/voorcontrole aan huis zijn en indien alles in

orde is kunnen we, als alle partijen het met elkaar eens

zijn, overgaan tot adoptie. Soms doet de situatie zich voor

dat het huisbezoek/voorcontrole gelijktijdig is met de

plaatsing van de dog, simpelweg omdat het soms erg

druk is voor onze vrijwilligers. Mocht het zo zijn dat bij

het wegbrengen van de dog, door onze organisatie, naar

zijn/haar nieuwe thuis de woon/thuissituatie van de

adoptant anders blijkt te zijn dan de ingevulde

vragenlijst, zal de dog weer meegenomen worden en de

adoptie niet doorgaan. Wij zullen de dog naar zijn nieuwe

thuis brengen en niet de eigenaar (of gastgezin) zodat de

dog nooit het gevoel heeft achter gelaten te worden door

zijn baasje.

Het contract

Elke dog wordt bij ons geplaatst met een contract, dit is

ter bescherming van de dog. Ook zal er altijd een

adoptiebedrag gevraagd worden. De hoogte van het

adoptiebedrag hangt af van de leeftijd van de dog. Na

ongeveer een half jaar zal een vrijwilliger van ons bij u

thuis een nacontrole/huisbezoek doen om te kijken hoe

het gaat. Houd er rekening mee dat een herplaatser een

rugzak kan hebben, wat dus tijd en geduld zal vergen van

u als adoptant. Uiteraard zijn wij 24/7 bereikbaar voor

vragen en/of advies. Wij zullen de dog zijn/ haar verdere

leven blijven opvolgen, wij laten de dog nooit in de

steek!!!!

Uw dog herplaatsen

Als u, als eigenaar van een dog, de moeilijke beslissing

heeft moeten nemen om voor uw dog een nieuw thuis te

moeten zoeken en u wil hier graag hulp bij van ons, dan

kunt mailen naar dogangelsrescue@outlook.com. Wij

nemen dan contact met u op en leggen u dan graag uit

wat wij voor u kunnen betekenen.

DogAngels Rescue Vzw ter bescherming van de Duitse Dog, herplaatsen, adopteren of opvangen
© Copyright 2019 DogAngels Rescue . All rights reserved.