DogAngels Rescue Vzw ter bescherming van de Duitse Dog, herplaatsen, adopteren of opvangen
© Copyright 2019 DogAngels Rescue . All rights reserved.

Steun de Duitse doggen

Door vrijblijvend steunend lid te worden, voor slechts 10 euro per persoon/per jaar,

HELPT u de DUITSE DOGGEN die het heel hard nodig hebben!

Elke euro telt om alle lieve doggen te helpen en hen een liefdevol leventje te geven.

Voor 2,50 euro per dag kunnen wij een dog die bij ons in opvang is eten geven.

Vaak komen hier nog andere kosten bij zoals bv. dierenartskosten en

spoedoperaties van opvangdoggen, spulletjes voor de eerste behoefte van de dog

bij spoedplaatsing enz. De doggen hebben uw steun heel hard nodig!!!

Zou u graag vrijblijvend steunend lid willen worden? U kunt zich hiervoor aanmelden

door een mail te sturen naar leden.dogangelsrescue@outlook.com onder vermelding van:

“ik wil graag steunend lid worden”.

Ook is er de mogelijkheid om onze vzw te steunen d.m.v. een donatie of door

maandelijkse donateur te worden.

Wij heten u van harte welkom bij onze vzw. Alvast heel erg bedankt, ook namens

alle DOGGEN!

DogAngels Rescue team

Rek.nummer Nederland: NL05 INGB 0007 7334 49 t.n.v. DogAngels Rescue

Rek.nummer België: BE70 7370 4669 4025 t.n.v. DogAngels Rescue

MAIL
DogAngels Rescue Vzw ter bescherming van de Duitse Dog, herplaatsen, adopteren of opvangen

Steun de Duitse

doggen

Door vrijblijvend steunend lid te worden,

voor slechts 10 euro per persoon/per jaar,

HELPT u de DUITSE DOGGEN die het

heel hard nodig hebben!

Elke euro telt om alle lieve doggen te helpen en

hen een liefdevol leventje te geven.

Voor 2,50 euro per dag kunnen wij een dog die

bij ons in opvang is eten geven.

Vaak komen hier nog andere kosten bij zoals bijv.

dierenartskosten en spoedoperaties van

opvangdoggen, spulletjes voor de eerste behoefte

van de dog bij spoedplaatsing enz.

De doggen hebben uw steun heel hard nodig!!!

Zou u graag vrijblijvend steunend lid willen worden?

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail

te sturen naar leden.dogangelsrescue@outlook.com

o.v.v. ik wil graag steunend lid worden.

Ook is er de mogelijkheid om onze vzw te

steunen d.m.v. een donatie of door

maandelijkse donateur te worden.

Wij heten u van harte welkom bij onze vzw.

Alvast heel erg bedankt, ook namens

alle DOGGEN!

DogAngels Rescue team

Rek.nummer Nederland: NL05 INGB 0007 7334 49

t.n.v. DogAngels Rescue

Rek.nummer België: BE70 7370 4669 4025

t.n.v. DogAngels Rescue

MAIL